2012-03-12 16:44 #0 av: LinaN

Då vart det min tur att komma med en historisk tankenöt :)

"Det verkliga testet av en ledare är om hans anhängare kommer att följa hans sak av sin egen fria vilja, villiga att utstå de mest krävande strapatserna utan att tvingas till det, och förbli ståndaktiga i den största farans stund."


Vem sa detta?